Skip to content
ހޯމް » އެންމެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

އެންމެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

އެންމެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

7 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން އެންމެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ ކުންފުނި ޝަން ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވާ ވާހަކަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ އެޕްލިކޭއިޢުލާނުކުރީމެވެ.

މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެންމެ މެންބަރަކު ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ދަފްތަރުގައި ރެކޯޑުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނުފަށާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ކުންފުނީގެ ގަވައިދު އެކުލަވާލުމަށް ފަހުގައެވެ.