Skip to content
ހޯމް » އެއް ޑިޖިޓަލް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ހިދުމަތްތައް: one.gov.mv

އެއް ޑިޖިޓަލް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ހިދުމަތްތައް: one.gov.mv

އެއް ޑިޖިޓަލް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ހިދުމަތްތައް: one.gov.mv

one.gov.mv އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެއީ ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ ފެށުން ކަމަށެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ހަލުވިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު އާންމު ހިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ ޕާސަނަލައިޒްޑް ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.