Skip to content
ހޯމް » ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ޔޫއެންޑީޕީ ގެ ފަރާތުން އެންރިކޯ ގަވެގްލިއާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް، އެމް.އޯ.ޔޫ (މެމޮރެންޑަމް އަފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް) އެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ހެއްކަށް ބިނާކޮށް ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް (އެސްޑީޖީ) އަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.