Skip to content
ހޯމް » ”ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސާވިސަސް (ސޭލްސް) ޕްރޮޖެކްޓް“ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއް ސޮއިކޮއްފި

”ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސާވިސަސް (ސޭލްސް) ޕްރޮޖެކްޓް“ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއް ސޮއިކޮއްފި

”ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސާވިސަސް (ސޭލްސް) ޕްރޮޖެކްޓް“ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއް ސޮއިކޮއްފި

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން “ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސަރވިސަސް (ސޭލްސް)” މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމާއި އެކްޓިވް ލޭބަރ މާކެޓް ސާވިސަސް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ވޯލްޑް ބޭންކާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން “އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޝުއަރެންސް ބެނެފިޓް ސްކީމް” އަދި “އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސާވިސަސް” ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޖޮބް ސެންޓަރުން މިހާރު ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް، މުޅި ރާއްޖޭގައި ޖޮބް ސެންޓަރުތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.