Skip to content
ހޯމް » ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިމަމް ވޭޖް ގާއިމްކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިމަމް ވޭޖް ގާއިމްކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިމަމް ވޭޖް ގާއިމްކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު މިއަދު އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ. މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 1 ޖެނުއަރީ 2022 އިން ފެށިގެންނެވެ. އަދި އެ އުޖޫރަ ތަންފީޒު ކުރާނީ ބިޒްނަސް ކްލަސިފިކޭޝަނަށް ބަލައިގެންނެވެ.