Skip to content
ހޯމް » މީރީ ޕްރޮޖެކްޓް – ޕިޗް އަޕް: ޔޫތު އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތަކަށް ގްރާންޓް އޮފާ ދިނުން

މީރީ ޕްރޮޖެކްޓް – ޕިޗް އަޕް: ޔޫތު އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތަކަށް ގްރާންޓް އޮފާ ދިނުން

މީރީ ޕްރޮޖެކްޓް – ޕިޗް އަޕް: ޔޫތު އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތަކަށް ގްރާންޓް އޮފާ ދިނުން

12 ޖޫން 2022 ގައި ވެލާނާގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މީރީ ޕްރޮޖެކްޓް – ޕިޗް އަޕް: ޔޫތު އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްތަކަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީއިން ގްރާންޓް އޮފާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. “މީރީ” އަކީ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ގުޅިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ ޒުވާނުން ބާރުވެރިކޮށް، ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ފައިސާ ހޯދައިގެން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ޓެކްނިކަލް، އަދި ވޮކޭޝަނަލް ސްކިލްސް ރަނގަޅުކޮށް، އިސްކަންދޭ ދާއިރާތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާ ކުރިއެރުވުމެވެ.