Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން، ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ސެންޓަރު (އީއާރުސީ) އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން، ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ސެންޓަރު (އީއާރުސީ) އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން، ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ސެންޓަރު (އީއާރުސީ) އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން، ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ސެންޓަރު (އީއާރުސީ) މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

އީއާރުސީގެ އަމާޒަކީ ތަރައްގީގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ޑޭޓާ އާއި އިނޮވޭޝަން ޓޫލްސް ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލާ ގޮތަށް ޕެރެޑައިމް ޝިފްޓެއް ގެނައުމެވެ.

އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ސެންޓަރާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް erc.trade.gov.mv އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާށެވެ.