Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އައިސީޓީ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް 5 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮވައިޑަރުންނާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އައިސީޓީ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް 5 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮވައިޑަރުންނާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އައިސީޓީ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް 5 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮވައިޑަރުންނާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގާ އަޕްސްކިލިންގ އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އައިސީޓީ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް 5 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮވައިޑަރަކާއެކު 6 ޖޫން 2022 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަކީ:

  • މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)
  • ވިލާ ކޮލެޖް
  • އެވިޑް ކޮލެޖް
  • ސައިރިކްސް ކޮލެޖް
  • އެމްއައި ކޮލެޖް