Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ ދެމެދު “ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް” އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ ދެމެދު “ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް” އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ ދެމެދު “ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް” އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދެ މިނިސްޓްރީން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ މި އިސްނެގުމުގެ މަގުސަދަކީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި, އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުމާއި، އިގްތިސާދު ހަމަޖެއްސުމެވެ.