Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ސީޑް ބައި ބީސީސީ ކޯ-ވޯކް ސްޕޭސް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ސީޑް ބައި ބީސީސީ ކޯ-ވޯކް ސްޕޭސް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ސީޑް ބައި ބީސީސީ ކޯ-ވޯކް ސްޕޭސް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޯ-ވޯކް ސްޕޭސް – ސީޑް ބައި ބީސީސީ ވަނީ އިފްތިތާޙް ކުރެވިފައެވެ. 

ސީޑްސް ބައި ބީސީސީ އަކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ޔޫއެންޑީޕީ އަދި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީ ލިބިގެން ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)ން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މި ކޯ-ވޯކް ސްޕޭސްގެ އަމާޒަކީ އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ހައްލެއް ލިބި އޮޕަރޭޝަންސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.